WFR WorldFootballRecord

 

VIETNAM

Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam

Seasons
ChampionsThe Cong 5 1981-82, 1982-83, 1987-88, 1990, 1998
Ha Noi 5 2010, 2013, 2016, 2018, 2019
Ho Chi Minh City 4 1986, 1993-94, 1997, 2001-02
Becamex Bình Du'o'ng 4 2007, 2008, 2014, 2015
Song Lam Nghe An 3 1999-00, 2000-01, 2011
Da Nang 3 1992, 2009, 2012
Dong Thap 2 1989, 1996
Hoang Ahn 2 2003, 2004
Long An 2 2005, 2006
Tong Cuc Duong Sat 1 1980
Ha Noi (1956) 1 1984
Nam Dinh 1 1985
Ho Chi Minh Customs 1 1991
Ho Chi Minh City Police 1 1995
Quang Nam 1 2017
Viettel 1 2020
Cup WinnersSong Lam Nghe An 3 2002, 2010, 2017
Becamex Bình Du'o'ng 3 1994, 2015, 2018
Ho Chi Minh Customs 2 1996, 1997
Ho Chi Minh City 2 1992, 2000
Ho Chi Minh City Police 2 1998, 2001
Bihn Dinh 2 2003, 2004
Da Nang 2 1993, 2009
Hai Phong 2 1995, 2014
Ha Noi 2 2019, 2020
Long An 1 2005
Hoa Path 1 2006
Nam Dinh 1 2007
Ha Noi (1956) 1 2008
Navibank Sai Gon 1 2011
Xuan Than Sai Gon 1 2012
Vissai Ninh Binh 1 2013
Than Quang Ninh 1 2016
Supercup WinnersSong Lam Nghe An 4 2000, 2001, 2002, 2011
Becamex Bình Du'o'ng 4 2007, 2008, 2014, 2015
Ha Noi 4 2010, 2018, 2019, 2020
Hoang Ahn 2 2003, 2004
The Cong 1 1998
Hai Phong 1 2005
Long An 1 2006
Thanh Hoa 1 2009
Da Nang 1 2012
Vissai Ninh Binh 1 2013
Than Quang Ninh 1 2016
Quang Nam 1 2017