WFR WorldFootballRecord

 

UKRAINE

Федерація Футболу України
Football Federation of Ukraine

Seasons
ChampionsZhytlobud-1 Kharkiv 12 2003, 2004, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017-18, 2018-19, 2020-21
Legenda Chernihiv 6 2000, 2001, 2002, 2005, 2009, 2010
Donchanka 5 1994, 1995, 1996, 1998, 1999
Zhytlobud-2 Kharkiv 2 2016, 2019-20
Dynamo Kyiv 1 1992
Arena Kyiv 1 1993
Alina Kyiv 1 1997
Naftokhimik Kalush 1 2007
Cup WinnersZhytlobud-1 Kharkiv 13 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019
Donchanka 4 1994, 1996, 1998, 1999
Legenda Chernihiv 4 2001, 2002, 2005, 2009
Zhytlobud-2 Kharkiv 2 2020, 2021
Dynamo Kyiv 1 1992
Arena Kyiv 1 1993
Alina Kyiv 1 1995
Naftokhimik Kalush 1 2012