WFR WorldFootballRecord

 

BELARUS

Беларуская Федэрацыя Футбола
Bielaruskaya Fiederatsyya Futbola

Seasons
ChampionsBobruichanka Bobruisk 11 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2010, 2011, 2012
Minsk 7 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Universitet Vitebsk 4 2005, 2006, 2008, 2009
Nadezhda Mahilyou 2 1992, 1993
Dinamo Minsk 2 2020, 2021
Trikotazhnitsa Bobruisk 1 1994
Viktoriya Brest 1 1995
Belkar Bobruisk 1 1996
Zorka BDU 1 2007
Cup WinnersBobruichanka Bobruisk 9 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008
Minsk 8 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Nadezhda Mahilyou 4 1992, 1993, 1994, 2004
Universitet Vitebsk 3 2005, 2006, 2007
Zorka BDU 3 2009, 2010, 2012
Dinamo Minsk 2 2020, 2021
Trikotazhnitsa Bobruisk 1 1995
Supercup WinnersMinsk 5 2013, 2014, 2015, 2017, 2018
Zorka BDU 3 2009, 2012, 2016
Bobruichanka Bobruisk 2 2020, 2011